Mini Przewodnik

 Turystyka

Atrakcje Gór Stołowych – czyli co warto zobaczyć!

Góry Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym i dobrze zagospodarowanym turystycznie. Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej długości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. Udostępniają one wszystkie osobliwości skalne masywu t.j.

  • wspaniałe „skalne miasto” na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.), najwyższym szczycie Gór Stołowych
  • skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.)
  • Skalne Grzyby i Radkowskie Skały
  • piękne widokowo Skały Puchacza
  • położone w krajobrazie przypominającym sawannę Łężyckie Skałki

W Górach Stołowych fantastyczne formy skalne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je można również w rejonie tzw. Skalnych Grzybów (północno – wschodnia część PNGS), Radkowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał leżących przy Narożniku. Miejsca te są mniej znane i rzadziej odwiedzane przez turystów, przez co bardzo atrakcyjne dla osób ceniących kontakt z przyrodą.

Przy szlakach turystycznych znajdują się parkingi samochodowe i miejsca wypoczynku. Południowym skrajem obszaru prowadzi międzynarodowa szosa E – 67 z Pragi przez Wrocław do Warszawy. Drogowe przejścia graniczne pomiędzy Republiką Czeską a Polską znajdują się w Kudowie Słonem i Tłumaczowie. Wyjątkową atrakcję stanowi przecinająca Park „Szosa Stu Zakrętów” biegnąca z Kudowy Zdroju przez Karłów do Radkowa. Karłów jest najlepszym punktem wypadowym w najatrakcyjniejszą część Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. Osoby zainteresowane geologiczną przeszłością Szczelińca Wielkiego mogą skorzystać z tzw. Ścieżki Skalnej Rzeźby, opisującej w terenie genezę Gór Stołowych.

Do Adršpašských i Teplických skał

Zobacz

Z Kudowy Zdroju na Kruczą Kopę

Zobacz

Ścieżka edukacyjna Dobrošov

Zobacz

Piesza wycieczka z Kudowy Zdrój na Błędne Skały

Zobacz

Interesująca wycieczka do Wambierzyc i Skalnych Grzybów

Zobacz

Atrakcyjna widokowo wycieczka na Szczeliniec Wielki

Zobacz

Bardzo ciekawa wycieczka na Hvězdę

Zobacz

Przez Broumovské stěny i po Górach Stołowych

Zobacz

W Góry Orlickie

Zobacz

Wycieczka po obrzeżu Gór Stołowych

Zobacz

Trasa Stěny (Ściany)

Zobacz

Atrakcyjny zjazd z grzbietu Gór Orlickich

Zobacz

Trasa Bożeny Nemcovej

Zobacz

Przyjemna wycieczka rowerowa w Góry Orlickie i do Wzgórz Lewińskich

Zobacz

Ciekawa i łatwa wycieczka krajoznawcza do Pekla i Novego Mesta n.Metuje

Zobacz

Trasa rowerowa im. T. G. Masaryka

Zobacz

W sercu Parku Narodowego Gór Stołowych

Zobacz

Na rowerze do Błędnych Skał

Zobacz

Okolice Náchodu

Zobacz

Wzdłuż rzeki Metuja na rolkach

Zobacz